*КРЕАТИВЕН ВИКЕНД* СЕ "СЕЛИ" ВО PARIS

*

"Ако некој од Вас познава некој во Париз, може да му ја препорача оваа дешавка...", објави на групата за КРЕАТИВЕН ВИКЕНД првиот човек и долгогодишен организатор на оваа културна манифестација (или како многумина што ја нарекуваат комуникација и креативност во природа) почитуваниот Јован Ламбевски. Едноставно сите дела создадени на сите досегашни креативни викенди, кои што се одржале во Лазарополе, ќе бидат презентирани на еден од најактивните алтернативни простори и тоа во "градот на светлината". Презентацијата ќе се одржи на 15.10.2014 година и "ќе преставува досега најмасовно преставување на македонски уметници надвор од Македонија" - (збр. Јован Ламбевски), дела од над 200-та македонски уметници. Овде треба да се напомене дека КРЕАТИВЕН ВИКЕНДимаше промоција на дела во Скопје - две презентации и една презентација во Белград. линк - презентација на КРЕАТИВЕН ВИКЕНД во Белград.

Mercredi 15 octobre 2014 : Kreativen Vikend / Lazaropole !


 *К Р Е А Т И В Е Н   В И К Е Н Д*  ЛИНКОВИ 


Soundascape Workshop, Nature Meets Technology

Работилница за звук во природна средина

село Лазарополе

22-24 јуни 2012

ЗА ОНИЕ ШО НЕЗНОЕТ ШО Е ТОВА КРЕАТИВЕН ВИКЕНД И ТОВА ВО ЛАЗОРОПОЛЕ :)

Во моментов дел од македонските уметнички и креативни сцени се во процес на оформување и созревање. Слабата инфраструктура, соработката, вмрежувањето помеѓу артистите и оскудната институционална поддршка го прават процесот уште потежок. Потребата од засилен ангажман со цел зајакнување на овие сцени е повеќе од евидентна. Во такви услови потребата од собири каде ќе се создава и презентира е и повеќе од добредојдена. Вмрежувањето помеѓу млади и надоаѓачки уметници како и оние кои се веќе подолго време присутни на сцената и нивна взаемна соработка и размена на искуства е нужност. Овие работилници ќе се обидат на едно место да соберат млади креативци кои се заинтересирани за уметноста и крeацијата, кои ќе работат, врз основа на што би се создала база за нивна понатамошна соработка на ниво на локална сцена во соодветната уметничка област. Ова е еден чекор кон креирање на своевидна уметничка заедница која ќе ги има сите параметри на една здрава сцена која меѓусебно ќе комуницира и соработува во иднина. Насловите на работилниците се однесуваат на самата област и тема опфатена со работилницата. Во нив ќе се работи на различни креативни аспекти и уметнички перспективи, каде авторите ќе имаат можност да се соберат на едно прекрасно место и заедно да работат, да се инспирираат, создаваат, пишуваат, цртаат, да ја претстават својата работа, да соработуваат, да се дружат и да уживаат во природата. За работилниците:Овој серијал работилници е наменет пред се за локални артист и млади кој се заинтересирани за уметноста, креативци или уметници, поети или книжевници, звучни уметници или уживатели на визуелното, дизајнери или цртачи, скулптори или вљубеници во изведувачките уметности, теоретичари или едноставно консументи на креативните резултати, деца и повозрасни.... листата е скоро бесконечна. Работилниците ќе се состојат од работни сесии кој вклучуваат краток вовед преку кратки предавања, презентации, дискусии и работни задачи, со кој учесниците ќе имаат можност прво теоретски да се запознаат со проблематиката и начинот на работа, а потоа и преку практична работа, каде преку поединечни и групни настапи и сесии на отворен простор и во природа, низ текот на оваа работилница и практично ќе се запознаат со концептот на секоја работилница одделно. Низ заеднички брејнсторминг самостојно ќе работат на развој на самиот концепот на работилницата каде ќе биде дискутирано за понатамошниот развој на истата. Целта на се ова е низ современи методи на работа учесниците да имаат можност да се запознаат со најновите текови и достигнувања во соодветната област на обработка. Вториот дел од програмата е практичен и се состои од практични задачи преку излагање, пишување, читање, цртање, творење, дизајнирање, а авторите ќе имаат можност меѓусебно да се запознаат, да творат, да ја презентираат својата работа и да ја слушнат/видат креацијата на останатите. Финалната фаза се состои од креирање на конкретна творба или уметничка форма со примена на претходно стекнатото знаење. Резултатот од работилниците ќе се архивираат (аудио и визуелно), а резултатите потоа ќе бидат претставени на јавноста преку соодветна презентација во јавен простор или на радиото Канал103. Потоа материјалите ќе бидат и публикувани во соодветна публикација или книга. Каде: Работилниците се одржуваат во планинското село Лазарополе, Западна Македонија. Планинско село на 1350 м.н.в. и една од највисоките населби во земјата. Неверојатно и прекрасно место кое се наоѓа на платото на планината Бистра, опкружено со букови и дабови шуми. Сместени сме во инспиративна планинска куќа со сите услови за работа и престој. Една од причините поради кој е избрано ова место е големото значење на селото од аспект на културното наследство на Македонија. Од тука произлегле доста значајни македонски дејци од сите области на културата и уметноста. Ова село, во минатото е од едно од најзначајните центри во регионот, а денес е сосема напуштено за во него да нема постојани жители. Овој тренд на умирање на селата е тренд кој се случува со голем дел од македонските села, особено во овој регион. Нашата намера е да го вратиме животот во овие средини, барем на ваков начин и преку уметноста, враќајќи ги младите на село, каде ќе почувствуваат руралната атмосфера и каде ќе се инспираираат од амбиентот, околината и природата. Инфраструктирана во селото е добра поради тоа што се користи како викенд населба, со што сите услови за достоинствен престој и работа се исполнети. Кога:Работилниците ќе се одржуваат во текот на еден викенд во месецот, секој месец во годината.Зошто:Бидејќи сме изолирани од метежот и бучавата на градот и хаосот на урбаниот живот. Бидејќи сакаме звучни пејзажи и теренски снимки. Бидејќи сакаме да правиме музика, пишуваме поезија, твориме, да изведуваме заедно, да комуницираме, да бидеме креативни. Затоа што во Лазарополе сме нурнати во непресушен извор на инспирација. Бидејќи сме опкружени со воодушевувачки места многу блиску до селото и постојат многу отворени места каде што може да се работи. Затоа што ја сакаме природата!

КРЕАТИВЕН ВИКЕНД

·                     Каталог за Лазарополе, Мај 2013


ЗА ЕДЕН ЛАЗОРОСКИ РОД

ЗА ЕДЕН ЛАЗОРОСКИ РОД
-ОД ИС СОЈ СМЕ-
Родот Димковци се смета за еден од најстарите и најугледните родови од Лазарополе. Род од кој во подалечното и поблиското минато се регрутирале едни од највидните и најугледните православни свештеници (поради што ќе го добијат презимето Попоски-Поповци исто за родот) и учители во реканскиот крај и пошироко.
Се мисли дека водат потекло од основачот на селото Лазар, по кое и селото го добило своето име – Лазарополе. Ова е само една непроверена теза која се врзува со легендата за настанувањето на селото Лазарополе.
ракопис на Ѓурчин Кокалески каде што се споменува јерарх Мартин Димкоски
Според легендата, Османлиите ја уништиле-запалиле населбата (селото) Главино Село а населените го задушиле, палејќи мокра слама пред влезот на пештерата Калина Дупка. Само Лазар успеал да спаси жива глава од сето население, излегувајќи од другиот крај на пештерата во непосредна близина на денешно Лазарополе (во месноста викана Дупчиња), каде што е подигната новата населба. Населбата Главино Село според некои научници се смета дека e центарот на Мијаците во кој се среќавале на собори првенците-главатарите (или подоцна коџабашиите) на сите дотогаш населби во овој крај. “Советодавен центар
”, Главино Село e се до 1467 година кога според дефтерите населбата веќе е пуста ненаселена.
Кажувањето за Лазар, во голема мера легендата, кое се пренесувалo од колено на колено во родот Димковци од денешна гледна точка, при немање доволно проверени извори од минатото, не води до заклучокот дека Лазар е само епонимен предок на родот Димковци. Легендата и споменувањето на епонимниот предок Лазар служела како штит кој имал за цел да ја заштити положбата на родот Димковци, пред се од новодојдените истоплеменски мијачки родови, при крајот на XVII век во Лазарополе, пред се од територијата западно од Црн Дрим.
Староста на родот ако ја исклучиме легендата и епонимниот предок можеме да ја потврдиме и со положбата на истородовните живеалишта-куќите на родот. Живеалиштат на Димковци се наоѓаат во самата близина на селската црква (читај црквата пред 1832 година) и во близина на стариот центар на селото, од кој што понатаму селото се шири во денешната местоположба. Домовите на Димковци во текот на времињата биле доградувани-проширувани, прилагодувани на потребите, но никогаш не биле темелно рушени. Една од првите темелни реконструкции на куќите во Лазарополе можно е да се случила во 1807 година по големиот пожар кој беснеел во селото за време на празникот Огнена Марија. Тогаш, во Лазарополе изгореле 53 куќи. Основниот материјал за покривната конструкција во овој период е сламата. После овој пожар секоја куќа во Лазарополе добива покривна површина само од дебели плочи, но основата на куќата не била изменета туку само приспособена на новите градежни зафати. Во непосредна близина на црквата и живеалиштата на родот се наоѓа местот викано Оралиште кое има археолошко значење. Од 1950 година Оралиште за македонската археологија преставува средновековна некропола каде што се откриени гробови градени од камени плочи – тип циста, со ориентација исток-запад (Археолошка карта на Република Македонија.Скопје, МАНУ, 1996г.). Во минатото семејствата свите блиски ги погребувале во непосредна близина на своите домови. Оваа пракса ќе се смени со текот на годините. На гореспоменатите гробишта (кај Оралиште) ќе престане погебувањето, поради порастот на населението во XVII-XVIII и од хигиенска потреба ќе се започне со погребување на нова локација, кај денешниот водовод (на оваа локација до 30-те години од XX век од истите причини). Димковци веќе со векови се наоѓаат во стариот центар на селото од каде населбата започнува да се разгранува-шири како од самиот род, кој успеал да ги задржи најзначајните места околу црквата, така и од ново придојдените.
натпис од десната влезна страна од црквата во Лазарополе каде што се споменува јерарх-поп Мартин Димкоски
Во прво време негде околу средината на  XVII век Димковци се во постојани семејни релации со соселаните од родот на Коштревци, а покасно со нивното доаѓање во Лазарополе ќе ги засилат роднинските релации со родот Кокалевци од XVIII век. Доста интересна е релацијата помеѓу родовите на Димковци и Кокалевци кои што во текот на сиот XIX век ја имаат целата духовно-општествена власт во селото, зајакнувајќи ги своите релации со роднинска поврзаност. Родовите Димковци и Кокалевци од XIX ќе бидат во постојан судир за превласт во Лазарополе со родот Жунгуловци. Иако трите рода биле во роднински врски сепак помеѓу нив имаало отворен конфликт за доминација во населбата кој ќе кулминира по смрта на Ѓурчин Кокалески во 1863 година. 
фрагмент-родословното дрво  Димковци изработено од Бранислав Поповски
Од гледна точка на родот Димковци, конфликтот со родот Жунгуловци се засновал во однос на зачувување на световната-црковната власт во Лазарополе. Се до 60-те години од XIX црковно-учителската власт во Лазарополе била во рацете на свештеници од родот на Димковци кој во овој период за првпат ќе се соочат со аспирациите на родот Жунгуловци за превласт во црковната власт. Се вели дека јерах Мартин Димкоски Попоски (1800-1870) дозволил неделната утринска литургија (1866 година го сместуваме настанот), по предходни ургенции од страна на неговиот внук Василко Икономов Димкоски Попоски (1848-1934), да ја води неговиот ученик Теофил Аврамов Жунгулоски (1838-1884). Литургијата по картко време била прекината од јерах Мартин, со зборовите: “Ниту ти Авраме ниту пак било кој од твоине, уш‘че од дамнина, незноеше да читат свето писмо ниту да пеет по црковно а камо ли неш‘чо друго црковно работан‘е. Ќа си останете саде едни ОРМАН ПАПАЗИ !. Овие зборови кажуваат за односот помеѓу двата рода, иако меѓу некои од нив имало добри релации како на пример меѓу Василко Икономов Димкоски и Теофил Аврамов Жунгулоски - тие биле за доброто на македонската црковна самосвест, додека односите внатре во Лазарополе се одржувале на стаклена основа. Изразот орман папази (папази-поп) се однесуавало на неговото црковно пеење и водење литургија, едноставо гласот му бил како некој од шума да вика, од орман - ептен силно и неразбирливо за масата народ во црквата лазороска (буквално значење ПОП ОД ОРМАН). Односите биле толку влошени во еден периот така што гробот-натписот на јерарх Мартин Димкоски Попоски, кој што бил веднш до гробот на Ѓурчин Кокалески, бил заменет со плочата и крстот со натпис дека во тој гроб почива Теофил Аврамов Жунгулоски, а гробот на јерархот Димкоски бил преставен дека е тој на ... оној де орман папази.
стебло - родослов
ДИМКОВЦИ
Оваа неправда била исправена во денешни времиња, по околу 60 години лажно искачување на тронот кога е во прашање вистинското место и заслуга за населбата. А зашто е тоа направено и од кого немаме намера да си споменуваме, или пак нема да навлегуваме кој и зашто ги УНИШТИЛ двете фрески на Ѓурчин Кокалески и Мартин Димкоски во лазороската црква, за кои еве сите знаат, само ние незнаеме... "
Besides some inscriptions and scenes from the Old and New Testaments Dicho has also left us some realistic frescoes showing Kokaleskl and Martin the priest in the women's area of the church high on the right-hand wall.". Туку да си спомнеме мие - ние за Димковци-Поповци за нашите свештеници и учители - даскали, за епонимниот предок Лазар, за првиот наш знаен предок Димко-родоначалникот, за ЈЕРАРСИТЕ Мартин, Серафим, Косто, Танаско и Данаил, за преродбеникот Василко Икономов, за револуционерот Павле Караасаноски и за низа учители кои и ние ги паметиме.

автор на текстот Мојсо Попоповски
                                                                                               
Овој текст го посветувам на
на сите ДИМКОВЦИ-ПОПОВЦИ.

ПОВРЗАНИ ЛИНКОВИ

ПОЕЗИЈА ОД АНТЕ ПОПОВСКИ ПРЕВЕДЕНА НА БУГАРСКИ ЈАЗИК

ЕЛЕКТРОНСКОТО СПИСАНИЕ НА БУГАРСКИ ЈАЗИК „ЛИТЕРАТУРЕН СВЕТ“, ВО ЈУЛСКИОТ БРОЈ ДОНЕСУВА ПОВЕЌЕ ПЕСНИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ПОЕТ АНТЕ ПОПОВСКИ, КОИ ОД МАКЕДОНСКИ НА БУГАРСКИ ЈАЗИК ГИ ПРЕВЕДЕ БУГАРСКИОТ УМЕТНИК И ПОЕТ РОМАН КИСОВ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анте Поповски
превод от македонски: Роман Кисьов
СЪЗДАВАНЕТО
Гълъбица литна от духа на Създателя,
направи кръг около всемира
и го обрамчи със светлина.
Така, а nihilo сътвори първото слово,
а след него и времето. Словото беше
зелено и напевно, и правеше
тревата да расте, животните да раждат,
дърветата да се издигат към слънцето,
небето да пее - птиците да светят.
Сега стоя сам срещу моето слово
и го гледам: расте тъжно и тайнствено,
и със същия цвят, както и гълъбицата на
Създателя.
-----------------------------------------------------------------
ОТ СИНЯ ТИШИНА -
ДУМИ
От синя тишина създадох думи
и от думите създадох Теб.
Поведох те през младостта, през целия живот,
една по една да съберем трохите,
на които постепенно се разпадахме.
Сега, лягайки в самите корени
на новия век,
се вглеждаш в мен
и една по една гасиш
звездите в моите очи.
Така, обеззвезден, влизам във предел
на свята безсъница,
във предел на морничав студ.
О, поезийо, девойко с вкус на вечност.
---------------------------------------------------------------
МОЯТА СИНЯ ПТИЦА
Лесно ще разпознаете моята синя птица:
тя не кълве кората и плодовете на овошките,
не каца на скалите, не дебне леш и кости,
- моята птица никога не слиза от небесата.
Моята птица покръства небесните варвари,
пресъздава светлината във писание според което
бяла като кост, студена като кама
- неизвестността вилнее в нас…
Толкова високо, чак до звездите,
можеше да се изкачи само словото,
моята синя птица:
с клюнче от звуци, с крила от глаголи…
-------------------------------------------------------------------
ЗВЕЗДЕН КОРЕН
             На д-р Никола Силяновски
Не можеше да издържи, виждайки
каква тъга измъчва камъка
когато не каца птица на него.
Наведе се и го целуна, и онова, с което можеше
да му помогне, беше да издълбае
птица върху него. Когато птицата започна
да се различава ясно
- тя разпери криле, запърха,
надигна се, откликна
и полетя заедно с камъка:
малък остров плаваше по небето
- птицата сънуваше, за да превъзмогне смъртта
- камъкът копнееше да докосне
своя звезден корен…
-----------------------------------------------------------------------
ПРОРОЦИ
Народът легна в нощта, върху Езерната земя,
а когато се събуди, усети мирис на изгоряло жито
и много смола, и планина забулена в мъгла.
Край реката пророци врязваха знаци върху кости
и предричаха края на всичко, докъдето стига погледът,
и на всичко, докато вторник повтаряше вторника:
- Този, който прескочи Святото дърво,
той ще управлява гробовете
и ще спаси своите близки.
------------------------------------------------
ЯВЛЕНИЕ В ДОЛИНАТА НА ЖИВОТА
През лятото Христос си играе с децата на двора
Пълни ведро от кладенеца
Полива като цветенца своите другарчета
Вечер събира с тях светулки
И се въргаля в окосената ливада
А когато заспи в тревата
Когато порасне в съня
Когато заприлича на момче
От хълмовете на лятната нощ
Ще се покаже Дева Мария
За да прибере Исус
И да го положи
В звездната постеля на Свещеното Писание
Ние - заспали в тревата -
Така и не видяхме бялата кърпа
В която бяха увити гвоздеи
И не чухме кънтежа в нощта
Докато някой изковаваше кръста ни.
---------------------------------------------------------------------
ГЛАГОЛИЦА
И слънцето съвсем се спусна,
и буквите излязоха от словото,
и Исус слезе от кръста,
за да те потърсят.
А ти, никой да не те разбере,
като изсъхнала ябълка, забравена на рафт,
като уединен монах във пещера,
само мълчиш и сам си глаголиш
- някаква черна глаголица.
--------------------------------------------------------------------
ОТГОВОРИ
Откакто завинаги изтри онова,
което е записал в пясъка пред себе си,
питаха го какво е написал, а Исус
им отговори: Аз нито нещо записах
- нито изтрих! И това, което е изтрито,
най-първо е било записано във вашите
собствени пустини,
затова отговора в себе си го потърсете.
----------------------------------------------
НЕЩО МЕ ДОКОСВА
        На Михаил Ренджов
Нещо ме докосва,
но аз не мога да отгатна
какво е то. Шепти ми:
идвам откъм морето, а Хелен
още чака на брега,
лута се във залеза и копнее:
на всяка гласна
от песента, която пее,
свети по една звезда,
а на нейната коса
един славей чака да изгрее месечината.
----------------------------------------------------------------------
ПРЕДЕЛ
          На Ефтим Клетников
Има един предел, в който
всяка душа е море,
и където никой не пие вино,
и където никой не знае какво е правда,
и неправда какво е, никой не знае,
нито какво е добро - нито какво е зло -
нито пък знае свидетел какво е,
и какво обвинение. Това е там,
където звездите са под тебе,
и където всеки за всекиго
е семе за стръкче трева.
В този предел вилнеят ветровете
на Манделщам. В този предел
един черен вятър
разпръсва вятър,
там вятър го отнася нанякъде
и донася вятър.
--------------------------------------------------------------------------
О, КАВАФИС
                 На Матея Матевски
От тази нощ нататък ще расте денят,
а след това и пролетта ще подготвя тревата,
гъста и зелена, за някого.
И един бял кон ще цвили някъде в залеза
и ще чака някого,
за да отпътува безвъзвратно натам,
където престават всички значения
и големите лъжи за някаква свята длъжност
към родината и безброй други баналности…
О, Кавафис,
от днес нататък ще нараства денят,
а след това и пролетта ще подготвя тревата,
гъста и зелена, за някого. Някъде там
ще легнем сами,
защото ние на живота подарихме
само нещо свое,
а на смъртта - всичко…
_______________________________________________________________

АНТЕ ПОПОВСКИ - поетот што нé учеше како се сака татковинатаЛАЗОРОСКИ ЗОГРАФСКИ ТАЈФИ - БРАЌАТА ЈАКОВ И ЈОСИФ МАЖОСКИ

Икона (од 1898 година) Богородица со Христос, црква Св. Теодор Тирон, село Јанчиште Тетовско.
Иконата е дарувана на црквата една година по нејзината изградба во 1967 година.
Димензии на иконата: 73.5x49x2.
Зограф Јаков Радев Мажоски (1848-????) од Лазарополе.
Икона (од 1898 година) Собор на Апостолите, манстирска црква Воведение на Пресвета Богородица, село Орах Куманоско. Манастирската црква е изградена во XIV век. Иконата е дарувана - приложил терзија еснаф од Куманово во првата деценија од XX век. Иконата е од дрво и темпера. легендата е на старословенски.
Зограф Јосиф Радев Мажоски (18??-1919) од Лазарополе.
Икона (од 1866 година) Обрежание Христово, црква Св. Петка, село Вратница Тетовско. Црквата Св. петка во Вратница е градена во 20-те години од XX век, иконите се дарувани од непознат дарител по изградбата на храмот. Легендата е на старословенски.
Зограф Јосиф Радев Мажоски (18??-1919) од Лазарополе. 
Икона (од 1866 година) Благовештение, црква Св. Петка, село Вратница Тетовско. Црквата Св. петка во Вратница е градена во 20-те години од XX век, иконите се дарувани од непознат дарител по изградбата на храмот. Легендата е на старословенски.
Зограф Јосиф Радев Мажоски (18??-1919) од Лазарополе. 
Икона (од 1898 година) на Св. Илија, село Никуљане Кумановско - црква Св. Никола.
.Изработена е од дрво и темпера. пророкот Илија има отворен свиток во левата рака и сатар во десната. Ореолот и наметката се преставени со златна боја. Легендата е на старословески.
Зограф Јосиф Радев Мажоски (18??-1919) од Лазарополе.

"МИНИ" ДИВА ДЕПОНИЈА ВО ЛАЗАРОПОЛЕ

Фотографија и текст на Маја Kапсарова.

Луѓе, апелирам до сите вас кои ја сакате природата и убавините на Лазарополе! За ова што го видовме треба итно да се интервенира!!!
Вчера случајно додека се шетавме, наидовме на депонија во селото! Некои луѓе веќе подолг временски период, без грам грижа на совест фрлаат ѓубре малку подолу од крстот, некаде отприлика над хотелот. Не се работи за две-три кеси, туку буквално за цела депонија!!!
Треба итно да се преземат мерки, дури не почнале да паѓаат кеси на сред село!
Тие што го прават ова не заслужуваат да доаѓаат и да уживаат во убавините и благодетите кои ги има Лазарополе!
Срамота!!!

фотографија Маја Капсарова

фотографија Маја Капсарова

фотографија Маја Капсарова


----------------------------------------------------------------------------------------
В И Д И  Л И Н К
Ве молиме забраната да се почитува.

АНТЕ ПОПОВСКИ ЗАСЛУЖУВА ПОСТХУМНА НОБЕЛОВА НАГРАДА

АНТЕ ПОПОВСКИ ЗАСЛУЖУВА ПОСТХУМНА НОБЕЛОВА НАГРАДА
Кама Сивор Каманда, Африканец од Банту-потекло беше еден од учесниците на Струшките вечери на поезијата. Повеќепати гостувал во нашата земја, ја обожава Струга, а за поезијата на Анте Поповски вели дека треба да ја има во секоја светска книжарница. Преку книгите се обидува да им влее надеж за подобра иднина на народите во Африка.
* Како ја оценувате македонската поезија?
- Анте Поповски е поетот на кој веднаш постхумно треба да му се додели Нобелова награда за литература. Вашата држава и поетите треба да се потрудат неговата поезија да стигне до читателите во што повеќе земји. Неопходно е неговите стихови да се преведат и да се промовираат на многу јазици. ... 

ВИДИ ГО ОВДЕ ЦЕЛИОТ ТЕКСТ

АНТЕ ПОПОВСКИ - поетот што нé учеше како се сака татковината

КРВ ЛАЗОРОВСКА

Благоја Грујовски - Концерт .

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

Истражи ја Македонија - Тресонче и Лазорополе

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Мијаци без гајлиња

Мијаци без гајлиња
ИСТРАЖИ ЈА МАКЕДОНИЈА

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

ЛАЗАРОПОЛЕ - АЛФА ТВ

ТВ Галерија - Анте Поповски, Живот и дело. (ТВ ОРБИС - Битола)

„Живот„ посветена на Анте Поповски, на ТВ Алфа

Clip from Jadran Film 1948 production. This version of Teskoto is from the village of Lazaropolje

Povratesko,s. Lazaropole

lazaropole winter 2009

Naum Petreski -- Lazaropole tamu najgore

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Blog Post

Popular Posts