ЛАЗАРОПОЛЕ ЦУТИ - ДЕНОВИ НА НАРЦИСОТ - LAZAROPOLE BLOOMS


Почитувани,
Со радост Ве каниме на “Лазарополе цути“ за заедно да уживаме во цутот на прекрасните лазоровски нарциси врз недопрените ливади. Повелете да ја споделиме убавината и да го поздравиме нашето бесценето природно наследство.
Ве очекуваат,
МЗ Лазарополе и Здружение на поранешни житело на Лазарополе
Програма:
12:00 часот – Собир на сред-село по што заеднички се упатуваме кон ливадите
12:20 часот – Пристигање на полето на нарцисите (Лазова вила)
12:20 до 13:00 часот – Дружба на полето на нарцисите
13:00 до 14:00 – Веселба и закуска на игралиштето

ПОКАНА
Месната Заедница на село Лазарополе и Здружението на поранешни жители на село Лазарополе кое е основано со цел да се заштити и унапреди животната средина и да се зачувуваат природните убавини како потесната и пошироката околина од оваа година започнуваме со воспоставување на денови на цутење на нарцисите преку организирање на манифестацијата ЛАЗАРОПОЛЕ ЦУТИ - ДЕНОВИ НА НАРЦИСОТ.
Ги покануваме сите лазоровци, сите љубители на природата, да ни се придружат на 23 мај 2015 на ЛИВАДИТЕ НА НАРЦИСИТЕ во село Лазарополе да заедно го одбележиме првата манифестација и заедно да го прнееме гласот на нарцисот, ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ПРИРОДНАТА УБАВИНА И ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТАВА.
Истовремено доколку сте во можност це ви бидеме благодарни да ни излезете во пресрет со финансиска поддршка која што ќе биде наменета за самата организација на манифестацијата.
Се гледаме во Лазарополе
Сметка за донации:
-Трансакциска сметка: 300000003337224 – Комерцијална банка АД Скопје
-Цел на дознака: ЛАЗАРОПОЛЕ ЦУТИ - ДЕНОВИ НА НАРЦИСОТ
-Примач: Здружение на поранешни жители на село Лазарополе


ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ ОД ЈАНА ЈОВАНОВА

Во тек е продажна изложба на слики од Јана Јованова во KAFE LI. Изложбата ќе биде отворена до 05.мај.2015 година (ул.Анкарска бр 23, Скопје, секој ден од 08:00. до 00:00 часот). Изложени се дела од различни периоди од нејзиното творештво, работени во техниката масло на платно. Сите информации за сликите можете да ги добиете на телефон 075/92-28-30.

Јана Јованова

Јана Јованова

Јана Јованова

Јана Јованова

КРЕАТИВЕН ВИКЕНД ЗА АРХИТЕКТУРА

Предавање на Ристо Аврамовски за процесот на деградација на архитектонската структура на Лазарополе. 
Идентитетот на Лазарополе во традиционалната мијачка архитектура, сегашноста и идната можна деградација на лазоровскиот простор во "современите урбанистички планови"
Барање на одоговор на прашањето, ДАЛИ ЛАЗАРОПОЛЕ Е СЕЛО ИЛИ ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА (?!?!) ... Прашањето е поставено. Дали сами ќе го оддговориме или некој друг ќе одговори за нас ...

Повелете на предавањето.
улица Борка Талевски бр.26, Скопје


КРЕАТИВЕН ВИКЕНД

АКТИВНОСТ

ИНФОРМАЦИЈА - ПОВИК

П О В И К

СЕ ПОВИКУВААТ СИТЕ ЛАЗОРОВЦИ И ПРИЈАТЕЛИ НА ЛАЗАРОПОЛЕ ДА ДОНИРААТ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СЛЕДНАТА ЖИРО СМЕТКА ОДОБРЕНА ОД МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ  

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПОРАНЕШНИ ЖИТЕЛИ НА ЛАЗАРОПОЛЕ

ЖИРО СМЕТКА: 300000003337224 
ДЕПОНЕНТ БАНКА: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ВЕ ПОВИКУВА СИТЕ ЗАЕДНО ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО АКЦИЈАТА ЗА СТОПИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ПЛАНОТ ВИКЕНД НАСЕЛБА 

Поддржувачи
Совет на Месна Заедница Лазарополе
Здружение на поранешни жители на Лазарополе
Еколошко друштво на Лазарополе
Црковен одбор на Лазарополе
Лазороска младина

Дополнителни информации
Здружението на поранешни жители на Лазарополе е формирано во 2007 година. Здружението е регистрирано како правно лице-субјект во централниот регистар на Македонија, како непрофитабилна и невладина организација. Членови на управниот одбор на здружението се и дел од членовите на советот на Месна Заедница Лазарополе. Претседател на управниот одбор на здружението е првиот човек на Месна Заедница Лазарополе. Здружението на поранешни жители на Лазарополе како и Месната Заедница Лазарополе, заедно со црковниот одбор и еколошкото друштво, се согласни заедно да дејствуваат во сите области пред се денес кога е во прашање подршката на акцијата за стопирање за проект планот викенд населба. 
Постои можност за членување во здружението со месечна-годишна чланарина за оние кои имаат желба да члениваат - индивидуално и да бидат активни во здружението и да помагаат со свои предлози и планови кои се во интерес на Лазарополе. Целта на здружението, првично е да се грижи за зачувување и подобрување на екологијата, инфраструктурата на селото, културните и историски особености на Лазарополе... 
Здружението има свој статут но и проекти кои заедно со Вас сакаме да ги реализираме но и да усвоиме нови предлози и планов, кои ќе бидат во интерес на Лазарополе. 

МЕСНА ЗАЕДНИЦА
СЕЛО ЛАЗАРОПОЛЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ - ЛАЗАРОПОЛЕ (АРХИВА)

 
зградата на училиштето Димитар Влахов пред 2008 година
 Започнуваме (од 11.03.2015г.) со објавување на оригинални документи од записнички книги и заповедни книги на наставнички совет при основното училиште "Димитар Влахов" од Лазарополе. Станува збор за три книги од учебните години:
- книга број 1 од учебна година 1947/48 до 1954/55 година;
- книга број 2 од учебна година 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 и 1960/61г;
- книга број 3 од учебна година 1961/62 до последен записнички документ 26.VI.1966 година;
  Со изградба на училиштето "Димитар Влахов" во Лазарополе се започнало во 1932 година. Изградбата на училишната зграда завршила во 1935 година, при што истата година започнало и првата учебна година 1935/36. За учебните години од 1935/36 до 1946/47 сеуште не сме во можност да собереме доволен број на оригинални или фототипни документи и фотографии кои би ви ги презентирале.
зградата на училиштето Димитар Влахов 1949 година
Треба да се напомене дека пред изградбата на ова училиште (1935 година) во склоп на лазоровската црква од 1844 година до 1934/35 година работело училиште во кое млади генерации лазоровци го стекнувале своето знаење. Училишната зграда која започнала со работа 1935/36 година и народната осмолетка - основно училиште по ослободувањето 1944 година работи се до учебната 1969/70 година, по која година самата училишна зграда потполно од селото и самата држава е оставена да пропаѓа, поради една и единствена причина, како што вели со грутка горчина Мојсо М. Поповски "престана да ја врши својата работа - замина под стечај и самота зградата и самото село", со насолзени очи продолжува: "нека се туруват нека гниеет" и замина кроце-покроце на една партија санс (2005 година, Лазарополе, пред зградата на училиштето).
  Во ова основно училиште во една учебна година имало и по 300 ученици од скоро сите рекански села. Зградата на основното училиште "Димитар Влахов" замина во минатото 2008 година. Може и поарно, зашто оваа зграда која некогаш давала знаење како младите да се снајдат во животот не дозволи да се претвори во кобна трагедија, зашто ние и другите млади знаевме дел од времото во летниот одмор да го минуваме внатре во таа "туренца" - во и околу школото.
  За почеток ги објавуваме предните страни од записничките-заповедни книги на наставничкиот совет - училиштето "Димитар Влахов" во Лазарополе, како и првиот документ - заповед бр.1 од 03,11,1947 година.

книга бр.1
заповедна книга, учебна година 1947/48 до учебна година 1954/55 година
книга бр.2
записничка книга на наставнички совет
 за учебна година 1954/55 до учебна година 1960/61
книга бр.3
записничка книга на наставнички совет
 за учебна година 1961/62 до записник од 26.06.1966 година
заповед бр.1 од 03.11.1948 година;
книга бр.1 -
заповедна книга, учебна година 1947/48 до учебна година 1954/55 година

ДОПОЛНУВАЊЕ ФОТОГРАФИИСРОДНИ ЛИНОВИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ "ДИМИТАР ВЛАХОВ" ЛАЗАРОПОЛЕ


ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Лазарополе - Дебарско-кичевска митрополија (1900-1910г.)


ДОКУМЕНТИ - ТРАСИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКОВОДОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ 1962 година


ДОКУМЕНТИ - ТРАСИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКОВОДОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ 1961 година
ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ НА МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ОДРЖАН НА ДЕН 13.02.2015год.

МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ВО ОРИГИНАЛ ВИ ГО ПРЕСТАВУВА ЗАПИСНИКОТ ВОДЕН ЗА СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА 13.02.2015 ГОДИНА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
(следи подобрена верзија од записникот - во моментов во изработка)

стр.1
стр.2
стр.3
стр.4
--------------

список на лица поддржувачи на петицијата ПРОТИВ проектот - стр.1
список на лица поддржувачи на петицијата ПРОТИВ проектот - стр.2
скица


СРОДНИ ЛИНОВИ


 • ПРВА МИЈАЧКА СРЕДБА - ПОКАНА ДО СИТЕ ЛАЗОРОВЦИ
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ - МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ
 • ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИЗДРЖИ КОГА Е ВО ПРАШАЊЕ КОРЕНОТ НЕГОВ
 • ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА "ЛАЗОРОСКИТЕ ЗОГРАФИ" ОД ПЕТРЕ Р. КОЛОВСКИ (4-ти декември 2014 година во 12часот)
 • ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ 18-23 МАРТ 2014година
 • "Лазарополе во подалечното и поблиското минато" од Сотир Шошкоски и Васко Поповски, стр.129-131, Скопје 2003г.
 • Покана за учество на изложба на фотографии инспирирани од природата во Лазарополе.
 • БАРАЊЕ НА ЛАЗОРОВЦИ ОД 13.09.1993 ГОДИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИТЕ ИМОТИ ПО 1945 ГОДИНА
 • ФЕСТИВАЛ НА НАРЦИСИТЕ (Narcissus poeticus)
 • П О К А Н А !!! (2)
 • ДЕЛ ОД ЦИЦАЧИТЕ ВО РЕГИОНОТ НА ЛАЗАРОПОЛЕ
 • ПРЕД И ПОТОА - фотографија
 • М Е Ѓ И Т Е
 • Narcissus poeticus и Лазарополе
 • П О К А Н А ! ! ! (1)


 • The Hard One Teskoto Gligor Smokvarski / Тешкото Глигор Смокварски

  КРВ ЛАЗОРОВСКА

  Благоја Грујовски - Концерт .

  Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

  Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

  Истражи ја Македонија - Тресонче и Лазорополе

  ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

  Мијаци без гајлиња

  Мијаци без гајлиња
  ИСТРАЖИ ЈА МАКЕДОНИЈА

  Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

  Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

  ЛАЗАРОПОЛЕ - АЛФА ТВ

  ТВ Галерија - Анте Поповски, Живот и дело. (ТВ ОРБИС - Битола)

  „Живот„ посветена на Анте Поповски, на ТВ Алфа

  Clip from Jadran Film 1948 production. This version of Teskoto is from the village of Lazaropolje

  Povratesko,s. Lazaropole

  lazaropole winter 2009

  Naum Petreski -- Lazaropole tamu najgore

  Св. Јован Бигорски

  Св. Јован Бигорски
  www.bigorski.org.mk

  ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ ОД ЈАНА ЈОВАНОВА

  ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ ОД ЈАНА ЈОВАНОВА
  Во тек е продажна изложба на слики од Јана Јованова во KAFE LI. Изложбата ќе биде отворена до 05.мај.2015 година (ул.Анкарска бр 23, Скопје, секој ден од 08:00. до 00:00 часот). Изложени се дела од различни периоди од нејзиното творештво, работени во техниката масло на платно. Сите информации за сликите можете да ги добиете на телефон 075/92-28-30.

  MAKEDONIJA PAT

  MAKEDONIJA PAT
  МАКЕДОНИЈА ПАТ

  Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

  Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
  www.ilinden-tirana.com

  МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ

  МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ
  ВИСТИНА СЕ РОДИ

  Blog Post

  Popular Posts