ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ ОД ЈАНА ЈОВАНОВА

Во тек е продажна изложба на слики од Јана Јованова во KAFE LI. Изложбата ќе биде отворена до 05.мај.2015 година (ул.Анкарска бр 23, Скопје, секој ден од 08:00. до 00:00 часот). Изложени се дела од различни периоди од нејзиното творештво, работени во техниката масло на платно. Сите информации за сликите можете да ги добиете на телефон 075/92-28-30.

Јана Јованова

Јана Јованова

Јана Јованова

Јана Јованова

КРЕАТИВЕН ВИКЕНД ЗА АРХИТЕКТУРА

Предавање на Ристо Аврамовски за процесот на деградација на архитектонската структура на Лазарополе. 
Идентитетот на Лазарополе во традиционалната мијачка архитектура, сегашноста и идната можна деградација на лазоровскиот простор во "современите урбанистички планови"
Барање на одоговор на прашањето, ДАЛИ ЛАЗАРОПОЛЕ Е СЕЛО ИЛИ ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА (?!?!) ... Прашањето е поставено. Дали сами ќе го оддговориме или некој друг ќе одговори за нас ...

Повелете на предавањето.
улица Борка Талевски бр.26, Скопје


КРЕАТИВЕН ВИКЕНД

АКТИВНОСТ

ИНФОРМАЦИЈА - ПОВИК

П О В И К

СЕ ПОВИКУВААТ СИТЕ ЛАЗОРОВЦИ И ПРИЈАТЕЛИ НА ЛАЗАРОПОЛЕ ДА ДОНИРААТ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СЛЕДНАТА ЖИРО СМЕТКА ОДОБРЕНА ОД МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ  

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПОРАНЕШНИ ЖИТЕЛИ НА ЛАЗАРОПОЛЕ

ЖИРО СМЕТКА: 300000003337224 
ДЕПОНЕНТ БАНКА: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ВЕ ПОВИКУВА СИТЕ ЗАЕДНО ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО АКЦИЈАТА ЗА СТОПИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ПЛАНОТ ВИКЕНД НАСЕЛБА 

Поддржувачи
Совет на Месна Заедница Лазарополе
Здружение на поранешни жители на Лазарополе
Еколошко друштво на Лазарополе
Црковен одбор на Лазарополе
Лазороска младина

Дополнителни информации
Здружението на поранешни жители на Лазарополе е формирано во 2007 година. Здружението е регистрирано како правно лице-субјект во централниот регистар на Македонија, како непрофитабилна и невладина организација. Членови на управниот одбор на здружението се и дел од членовите на советот на Месна Заедница Лазарополе. Претседател на управниот одбор на здружението е првиот човек на Месна Заедница Лазарополе. Здружението на поранешни жители на Лазарополе како и Месната Заедница Лазарополе, заедно со црковниот одбор и еколошкото друштво, се согласни заедно да дејствуваат во сите области пред се денес кога е во прашање подршката на акцијата за стопирање за проект планот викенд населба. 
Постои можност за членување во здружението со месечна-годишна чланарина за оние кои имаат желба да члениваат - индивидуално и да бидат активни во здружението и да помагаат со свои предлози и планови кои се во интерес на Лазарополе. Целта на здружението, првично е да се грижи за зачувување и подобрување на екологијата, инфраструктурата на селото, културните и историски особености на Лазарополе... 
Здружението има свој статут но и проекти кои заедно со Вас сакаме да ги реализираме но и да усвоиме нови предлози и планов, кои ќе бидат во интерес на Лазарополе. 

МЕСНА ЗАЕДНИЦА
СЕЛО ЛАЗАРОПОЛЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ - ЛАЗАРОПОЛЕ (АРХИВА)

 
зградата на училиштето Димитар Влахов пред 2008 година
 Започнуваме (од 11.03.2015г.) со објавување на оригинални документи од записнички книги и заповедни книги на наставнички совет при основното училиште "Димитар Влахов" од Лазарополе. Станува збор за три книги од учебните години:
- книга број 1 од учебна година 1947/48 до 1954/55 година;
- книга број 2 од учебна година 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 и 1960/61г;
- книга број 3 од учебна година 1961/62 до последен записнички документ 26.VI.1966 година;
  Со изградба на училиштето "Димитар Влахов" во Лазарополе се започнало во 1932 година. Изградбата на училишната зграда завршила во 1935 година, при што истата година започнало и првата учебна година 1935/36. За учебните години од 1935/36 до 1946/47 сеуште не сме во можност да собереме доволен број на оригинални или фототипни документи и фотографии кои би ви ги презентирале.
зградата на училиштето Димитар Влахов 1949 година
Треба да се напомене дека пред изградбата на ова училиште (1935 година) во склоп на лазоровската црква од 1844 година до 1934/35 година работело училиште во кое млади генерации лазоровци го стекнувале своето знаење. Училишната зграда која започнала со работа 1935/36 година и народната осмолетка - основно училиште по ослободувањето 1944 година работи се до учебната 1969/70 година, по која година самата училишна зграда потполно од селото и самата држава е оставена да пропаѓа, поради една и единствена причина, како што вели со грутка горчина Мојсо М. Поповски "престана да ја врши својата работа - замина под стечај и самота зградата и самото село", со насолзени очи продолжува: "нека се туруват нека гниеет" и замина кроце-покроце на една партија санс (2005 година, Лазарополе, пред зградата на училиштето).
  Во ова основно училиште во една учебна година имало и по 300 ученици од скоро сите рекански села. Зградата на основното училиште "Димитар Влахов" замина во минатото 2008 година. Може и поарно, зашто оваа зграда која некогаш давала знаење како младите да се снајдат во животот не дозволи да се претвори во кобна трагедија, зашто ние и другите млади знаевме дел од времото во летниот одмор да го минуваме внатре во таа "туренца" - во и околу школото.
  За почеток ги објавуваме предните страни од записничките-заповедни книги на наставничкиот совет - училиштето "Димитар Влахов" во Лазарополе, како и првиот документ - заповед бр.1 од 03,11,1947 година.

книга бр.1
заповедна книга, учебна година 1947/48 до учебна година 1954/55 година
книга бр.2
записничка книга на наставнички совет
 за учебна година 1954/55 до учебна година 1960/61
книга бр.3
записничка книга на наставнички совет
 за учебна година 1961/62 до записник од 26.06.1966 година
заповед бр.1 од 03.11.1948 година;
книга бр.1 -
заповедна книга, учебна година 1947/48 до учебна година 1954/55 година

ДОПОЛНУВАЊЕ ФОТОГРАФИИСРОДНИ ЛИНОВИ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ "ДИМИТАР ВЛАХОВ" ЛАЗАРОПОЛЕ


ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Лазарополе - Дебарско-кичевска митрополија (1900-1910г.)


ДОКУМЕНТИ - ТРАСИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКОВОДОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ 1962 година


ДОКУМЕНТИ - ТРАСИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКОВОДОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ 1961 година
ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ НА МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ОДРЖАН НА ДЕН 13.02.2015год.

МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ВО ОРИГИНАЛ ВИ ГО ПРЕСТАВУВА ЗАПИСНИКОТ ВОДЕН ЗА СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА 13.02.2015 ГОДИНА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
(следи подобрена верзија од записникот - во моментов во изработка)

стр.1
стр.2
стр.3
стр.4
--------------

список на лица поддржувачи на петицијата ПРОТИВ проектот - стр.1
список на лица поддржувачи на петицијата ПРОТИВ проектот - стр.2
скица


СРОДНИ ЛИНОВИ


 • ПРВА МИЈАЧКА СРЕДБА - ПОКАНА ДО СИТЕ ЛАЗОРОВЦИ
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ - МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ
 • ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИЗДРЖИ КОГА Е ВО ПРАШАЊЕ КОРЕНОТ НЕГОВ
 • ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА "ЛАЗОРОСКИТЕ ЗОГРАФИ" ОД ПЕТРЕ Р. КОЛОВСКИ (4-ти декември 2014 година во 12часот)
 • ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ 18-23 МАРТ 2014година
 • "Лазарополе во подалечното и поблиското минато" од Сотир Шошкоски и Васко Поповски, стр.129-131, Скопје 2003г.
 • Покана за учество на изложба на фотографии инспирирани од природата во Лазарополе.
 • БАРАЊЕ НА ЛАЗОРОВЦИ ОД 13.09.1993 ГОДИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИТЕ ИМОТИ ПО 1945 ГОДИНА
 • ФЕСТИВАЛ НА НАРЦИСИТЕ (Narcissus poeticus)
 • П О К А Н А !!! (2)
 • ДЕЛ ОД ЦИЦАЧИТЕ ВО РЕГИОНОТ НА ЛАЗАРОПОЛЕ
 • ПРЕД И ПОТОА - фотографија
 • М Е Ѓ И Т Е
 • Narcissus poeticus и Лазарополе
 • П О К А Н А ! ! ! (1)


 • ПРВА МИЈАЧКА СРЕДБА - ПОКАНА ДО СИТЕ ЛАЗОРОВЦИ

  ПОКАНА

  Прва Мијачка Средба  Месните заедници од Гари, Галичник и Лазарополе организираат Прва Мијачка Средба која ќе се одржи во сабота, 7ми март 2015 година во Хотел Холидеј Ин со почеток во 19.00 часот.

  За учесниците на средбата е обезбедена заедничка вечера со добро мени и неограничен пијалок.
  мијачки крстат бајрак

  Се покануваат сите мијаци со потекло од Гари, Галичник, Лазарополе, Тресонче, Селце, Росоки, Осој, Горно и Долно Мелничани, Битуше, Ехловец, Ореше, Папрадиште, Смилево, Ростуше, Јанче, останатите мијаци каде и да се, и нивните пријатели, да присуствуваат на оваа Прва Мијачка Средба.
  Учесниците на средбата ќе ги забавуваат Благоја Грујовски и Мајовци од Дебар.
  Цената на аранжманот за учество на средбата изнесува 900 мкд.
  Влезниците ќе можат да се подигнат во периодот од 01.02.2015 до 25.02.2015 година, секој ден од 08.00 до 20.00 часот од лицата:
  за Месна Заедница с. Гари и за дел од другите мијачки населени места и пријатели на мијаците – Љупчо Блажевски, тел: 070/231-182
  за Месна Заедница Галичник и за дел од другите мијачки населени места и пријатели на мијаците – Александар Костиќ, тел: 078/388-088
  за Месна Заедница с. Лазарополе и пријатели на мијаците – Мојсо Поповски, тел: 070/95-44-95.
  за Месна Заедница с. Смилево и за дел од другите мијачки населени места и пријатели на мијаците – Владимир Ивановски-Љумбарко, тел: 071/717-786; 02/3237-231
  за Месна Заедница с. Папрадиште и за дел од другите мијачки населени места и пријатели на мијаците – Ристе Димовски, тел: 070/225-573.
  Заради ограниченоста на просторот и бројот на заинтересирани учесници како и заради успешна реализација на оваа средба, ги молиме сите заинтересирани благовремено да ги подигнат своите влезници.
  Напомена:
  Заинтересираните лица, независно од кое населено место потекнуваат, влезници може да побараат од било кое погоре наведено лице.


  Скопје, 28.01.2015 година


  Месни заедници на Гари, Галичник и Лазарополе

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ АЛЕКСАНДАР КОСТИЌ (Галичник) тел. 078-388-088

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОД ЛАЗАРОПОЛЕ МОЈСО ПОПОВСКИ тел. 070/95-44-95

  официална покана


  ДОДАТОК
  ИМЕТО МИЈАК-МИЈАЦИ ВО ЛИТЕРАТУРАТА ОД КРАЈОТ НА XIX И ПРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК
  За потеклото на името Мијаци постојата различни мислења. Така, едни сметаат дека тоа име е прекорно, а други дека тоа е племенско име. И двете стојалишта треба да се земат в предвид и сериозно да се обработат. Ние овде само ќе ги преставиме-цитираме двете стојалишта без да даваме некакви заклучоци добиени од нивната обработка, бидејќи е доволно само да се запознаеме (прочитаме) со нив.Името Мијаци во литературата се срќава во 1844 година (кај Иричек, стр.576). Учителот и општесвеник Благоја Димитров во своите спомени пишува дека во Битола бил откриен гроб од римската епоха на кој имало натпис: "Тука почива покојникот / воен родом Мијак"; оваа, надгробната плоча која што Димитров ја споменува во своите спомени денес се чува (или се чувала) во Бугарија, поребна е стручна анализа и обработка на плочата и анализа на надгробниот текст за да не се остане само на тврдењето на Димитров дека во Битола е пронајден таков гроб со таква и таква надгробна плоча. Ништо, ама баш ништо не се доказува само со цитатот изваден од спомените на Димитров - ништо не се докажува, кога никој не ја погледнал таа надгробна плоча денес. Ако има таков нека се јави, а не само од еден цитат (кој е само почетна етапа во пронаоѓањето на далечната вистина) да издигнува тези дека еве го имаме најстариот доказ за потеклото на Мијаците кој се темели на само еден цитат (кој е непобитен факт-цитато постои) а не на надгробната плоча. Затоа ова тврење, односно овој цитат-ова сведоштво ќе биде прифатено тогаш кога детално и стручно ќе се обработи плочата и се дотогаш ќе отане во сверата на научната фантазија. Но да се вратиме само на цитатите.Марко Глигоров, учител во своите спомени пишува: "Мијаците се одликуваат со голема чистота во куќите, а особено поради белата клашена облека што ја носат, затоа им се налагало да се перат, чистат и мијат по што го добиле и името Мијаци".Стефан Веркович вели: "Веројатно ги нарекле Мијаци од сфаќањето до фанатизам да го почитуваат обичајот и битот постојано да бидат чисти во облеката и однесувањето".Научникот В. С. Радовановиќ вели дека името Мијаци произлегува од личното именување "мие - ние" што е својствено (било својствено) за Мијаците.Други пак научници објаснуваат дека Мијак произлегува од старословенскиот ГУ-АКК крепок и силен, а подоцна ја ставиле првата буква М.Арсени Алексиев тврди дека зборот Мијак произлегува од упорноста на Мијакот да не се согласува со општите работи кога одговарал НИЕСТ - МИЕЦИ - Мијаци.Гаврил Симоновски во книгата "Западната македонска област", на стр.527 пишува: "Мијаците по надворешниот изглед остават длабоки траги во вообразбата на набљудувачот. Физичката градба наспроти духовната, која се огледа во многу односи е убава и правилна, а големиот череп остава силен впелаток. Челото е високо, глава е тркалеста и често пати делната од позади. Мијаците во Дебарскиот крај се јаки, костенливи, испечени и силни. Тешка е и многу ризична борбата со разбеснет Мијак во моменти на спор за редот, честа, за народното самознание. Со векови Мијакот се борел со Албанците само да ја докаже својата моќ, со која тие ги победувале непријателите во секој однос. Мијакот избегнува да врши зло и нема лоши навики. Тоа е наследно. Тој е воздржан, молчелив и суров. Во семејството на Мијаците децата ја следат мајката, го слушаат таткото и се покоруваат на најстариот во куќата, како на главен добродетел. Забележителна црта во карактерот на младите Мијаци е тоа што со голема мака се делат од семејството и додека се во туѓина тие се со тага и воздишки си споменуваат за родното огниште. Многу децении Мијаците одат на печалба во странство, но секогаш остануваат верни на родот и племето и повторно се враќале на родното огниште".Г. Баласчев пишува: "Словенските племиња кои се населиле тука во VII век знаеле само за длабоки долини. подошла дошле Макденоци дури од Елбасанско и кога ги виделе долините дека се зафатени, се населиле по споменатите места над 1000 метри. Македонците што го населуваат целиот Дебарски крај се познати во Мкаедонија по името Мијаци. Така ги викааат поради тоа што велат ние - мие. Мијаците се разликуваат од другите Макаедонци, од соседните краишта не само по дијалектот туку и по носијата, карактерот, па дури и по физичкиот изглед. И тие како и сите Македонци од Западна Македонија се со крупна глава и со високи чела, по кои белези сеуште се разликуваат од т.н. Брсјаци, кои живеат на југ во Охридско и Кичевско и др.".

  Одломка од вториот речник на Ѓорѓија М. Пулевски

  ЗА ГАЛИЧАНИТЕ И ЗА СЕТО ПЛЕМЕ МИЈАЦИ
  ...
  ПИ
  А КАКО СЕ ПОЗНАВАЈЕТ ГАЛИЧАНИТЕ, КАЖИ МИ АКО ЗНАЈЕШ?
  ОД
  ГАЛИЧАНИТЕ СЕ ПОЗНАВАЈЕТ ПО МЕСТАТА НИХНИ И ПО ЗБОРУВАЊЕТО, КОЈЕ ЈЕ ОДЕЛНО, А ОД СЕВЕР КОГА ДОШЛЕ У МАКЕДОНИЈА И ВО НАПРЕД РЕЧЕНИ МЕСТА КОГА СЕ НАСЕЛИЛЕ И РЕКАТА КОЈА ЈЕ У СРЕДИНА НИХНА И ДЕНЕС ЈЕ ГАЛИК СЕ ИМЕНУЈЕ ПО ТЕЈА, А ПО ИМЕТО НИХНО ДРУГО, КОЈИ ВО ДОЛНУ МАКЕДОНИЈУ ОВОЈЕ ПОСЛЕДНИВЕ СВЕ ГАЛИЧАНИ ЈИ ПОЗИНАЈЕТ.
  ПИ
  А МИЈАЦИ, ОД КАДЕ ПРОИЗЛЕГЛО ТОВА ИМЕ, КАЖИ МИ СЕ СО РЕД АКО ЗНАЈЕШ?
  ОД
  МИЈАЦИ ЌА СЕ РЕЧЕТ ЕДНО ИМЕ ОД СИВЕ МАКЕДОНЦИ, ЗАШТО МИЈАЦИ СЕ ДОЈДЕНИ НАЈНАПРЕД У МАКЕДОНИЈА, КОГА СЕ НАСЕЉАВАЉЕ У ИЛИРИЈА, ТА ЗАТОВА ЕДНО; А ДРУГО, ТОВА ИМЕ Е ПРОИЗЛЕЗЕНО ОВАКА: СВЕ МЕЃУ СЕБЕ НА МИЉОС СИ ВЕЉАТ. А МИЈАЦИ СЕ ВЕЉАТ И ЗАТОВА, ЗАШТО ИМАЈЕТ УШТЕ ЕДЕН ЈОЗИК ОД ОВЈА, КОЈ Е ОДЕЛЕН, А ТОЈ ИМ ЈЕ ЛАСТОВИЧКИ И ТАЈНИ, МЕЃУ СЕБЕ КОГА ИМ ТРЕБЕТ СИ ЗБОРУВАЈЕТ...


  СРОДНИ ЛИНКОВИ

  ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ И МИЈАЧИЈАТА


  ИЗВЕСТУВАЊЕ - МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ


  Месната заедница на село Лазарополе во врска со информациите кои што се пласирани во медиумите во врска со изградбата за викенд населба во село Лазарополе ( Заштитена зона во Национален Парк) се чуствува должна да го даде следното известување.
  МЗ на село Лазарополе по добивање на информации за овој проект, кој што е започнат уште во август 2013 година со донесување на Извадок на Нацрт – записник на седница на Влада на Р. Македонија одржана на 20.08.2013 година каде што е разгледана и прифатена информацијата за објект Лазарополе ( Заштитена зона во Национален Парк), веднаш превзема активности за стопирање на целиот проект.
  Одржани се повеќе седници на советот на МЗ, одржани се два собира на граѓани на Лазарополе со цел за да се информираат за настанатата ситуација. Воедно се преевезмени активности преку директни контакти со институциите надлежни за спроведување на проектот со цел да им се презентира целата фактичка состојба и последиците кои што би ги имале доколку се реализира еден таков проект.
  Стапено е во контакт со Влада на РМ, - одржан е состанок со претставници на Владата на Р.М.
  Стапено е во контакт со Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделие и шумарство и водостопанство, одржани се два информативни состаноци со Агенцијата за просторно планирање, одржани се состаноци со Општина Маврово Ростуше.
  Испратени се дописи во форма н а Приговори до сите институции кои што се должни за спроведување на постапката. ( истиот е даден во прилог ). Претседател на Р Македонија, Влада на РМ, Претседател на Собрание на РМ, Министерство за транспорт, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопнаство, Агенција за просторно планирање, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Слукжба за општи и заеднички работи, Агенција за планирање на просторот, Агенција а катастар на недвижности, Биро за судски вештачења, Општина Маврово Ростукѓа и Националниот Парк Маврово.
  Од одредени институции се добиени одговори но дефинитивно се изјаснуваат за ненадлежни ( Претседател на РМ, Служба за заеднички работи и Министерство за транспорт и врски).
  Се до донесувањето на Одлуката за пренамена на земјиштето од земјоделско во градежно земјиште и нејзиното објавување во Службен весник бр. 16 од 03.02.2015 година потпишано од страна на М-р Зоран Ставрески во име на Заменик претседател на Владата на РМ, ние како МЗ верувавме дека овој предмет е стопиран и дека институциите ја имаат увидено грешката за реализација на истиот проект како и да ја имаат увидено незаконитоста ( се прекршуваат многу закони кои што ја покриваат територијата која што е предмет на оваа одлука).
  Месната заедница Лазарополе , продолжува со активности се до целосно стопирање на проектот изградба на викенд населба Лазарополе ( Заштитена зона во Национален Парк).
  За сите поконкретни информации може да се контактираат Андо Стојковки 077 588 208, Арсо Глигуровски 070 451 007,

  Скица

  СРОДНИ ЛИНКОВИ

  The Hard One Teskoto Gligor Smokvarski / Тешкото Глигор Смокварски

  КРВ ЛАЗОРОВСКА

  Благоја Грујовски - Концерт .

  Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

  Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

  Истражи ја Македонија - Тресонче и Лазорополе

  ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

  Мијаци без гајлиња

  Мијаци без гајлиња
  ИСТРАЖИ ЈА МАКЕДОНИЈА

  Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

  Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

  ЛАЗАРОПОЛЕ - АЛФА ТВ

  ТВ Галерија - Анте Поповски, Живот и дело. (ТВ ОРБИС - Битола)

  „Живот„ посветена на Анте Поповски, на ТВ Алфа

  Clip from Jadran Film 1948 production. This version of Teskoto is from the village of Lazaropolje

  Povratesko,s. Lazaropole

  lazaropole winter 2009

  Naum Petreski -- Lazaropole tamu najgore

  Св. Јован Бигорски

  Св. Јован Бигорски
  www.bigorski.org.mk

  MAKEDONIJA PAT

  MAKEDONIJA PAT
  МАКЕДОНИЈА ПАТ

  Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

  Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
  www.ilinden-tirana.com

  МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ

  МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ
  ВИСТИНА СЕ РОДИ

  Blog Post

  Popular Posts